search copy Sök

Daniel Arkitektbyrå

Om Lars Daniel Arkitektur

Relationsbyggande arkitektur
Lars Daniel Arkitektur AB är det småskaliga kontoret som erbjuder en enkel och flexibel relation till sina kunder. Ansvar och lyhördhet gentemot beställare och brukare. Kunskap och kreativitet att föreslå nya kvalitativa lösningar och ideér under projektets alla faser.

Ambitionen är att i varje projekt skapa ett vackert avtryck som tillför ett mervärde till verkligheten. Att ödmjukt renodla och förädla kvalité och identitet i ett projekt, förstärka och förtydliga goda karaktärsdrag.

Arkitektur som tar hänsyn till form, funktion, ekonomi och hållbarhet som en helhet är grundtanken.

Våra tjänster:

Kontoret åtar sig uppdrag av varierad karaktär och arbetar i ett projekts samtliga skeden från idé till färdigställande.

Kontoret har kompetens inom bland annat:

  • Skiss & utredningsuppdrag, bygglov, förfrågningsunderlag & bygghandlingar
  • Nybyggnader, om- och tillbyggnader, hyresgästanpassningar & inredning
  • Bostäder, kontor, handel, skola, industri
  • Projekt & projekteringsledning
  • Kontrollansvarig, behörighetsnivå K
  • BAS-P, byggarbetsmiljösamordnare

 


Våra beställare – Byggbolag, Fastighetsbolag & Privatpersoner.

Pinterest