search copy Sök

Personupgiftspolicy

Bäste besökare/kund

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. I syftet med GDPR är att säkerställa skyddet för fysiska personers personuppgifter. Fysiska personer ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett enda regelverk när de bedriver verksamhet i flera EU-länder. Enligt förordningen är personuppgifter all information om en identifierbar person.

Förordningen skiljer mellan allmänna personuppgifter och känsliga personuppgifter.
Känsliga personuppgifter behandlas aldrig av Hasseltornet. Däremot kan vi registrera följande allmänna personuppgifter om dig och eventuellt dina medarbetare i våra register.

Informationen behandlar vi konfidentiellt och används endast i samband med försäljning och leveranser av material och eventuellt tjänster.

Användning av personlig information

När du handlar från Hasseltornet AB kan vi komma att registrera ditt namn, personnummer, adress, postnummer, telefonnummer och e-postadress. Inga personuppgifter avslöjas eller säljs till tredje part.

Kontakt angående personuppgifter

Om du vill ha tillgång till den information som är registrerad hos dig på Hasseltornet AB, vänligen kontakta info@hasseltornet.se. Om vi har felaktiga uppgifter eller du har några andra invändningar, vänligen kontakta samma mail. Du har möjlighet att få insyn i vilken information som registrerats om dig och du kan göra invändningar mot en registrering i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen. Vi kommer att kräva identifiering för att säkerställa att vi ej lämnar ut några uppgifter till fel person.

Skydd av personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen måste dina personuppgifter hållas säkra och konfidentiella. Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst som är placerade i kontrollerade anläggningar och vår säkerhet kontrolleras regelbundet för att avgöra om vår användarinformation hanteras säkert, och alltid med tanke på dina rättigheter som användare.

I den utsträckning som personuppgifter om dig behandlas har du rätt att få veta vilken personlig information som kan hänföras till dig enligt dataskyddsförordningen. Om det verkar som om informationen eller data som behandlas om dig är felaktig eller vilseledande, har du rätt att kräva att dessa korrigeras, raderas eller blockeras. Du kan göra invändningar mot att uppgifter om dig behandlas.

Har vi fått ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter kan du återkalla detta samtycke när som helst.
Du har möjlighet att klaga på behandling av information och uppgifter om dig. Klagomål lämnas in till Datainspektionen, se avsnitt 58.1 stycke 1 i dataskyddsförordningen.

Vad är en cookie

En cookie är en textfil lagrad i din webbläsare för att känna igen din dator vid efterföljande besök. Nästan alla webbplatser använder cookies. En cookie kan innehålla text, nummer eller, t.ex. ett datum, men ingen personlig information lagras i våra cookies. En cookie är inte ett program och kan inte innehålla virus.
När du besöker Hasseltornet´s webbplatser får du automatiskt en eller flera cookies.

Hur lång tid sparas Cookies

Cookies livslängd kan variera beroende på de enskilda leverantörerna. Vissa cookies försvinner så fort du stänger webbläsarfönstret, andra kan existera i flera år. Många leverantörer använder vanligtvis 12 eller 24 månaders liv på deras annonser, statistik och innehållsrelaterade cookies. Observera att livslängden förlängs efter varje besök, så det är t.ex. 24 månader från senaste besöket på en webbplats som cookies lagras på din dator.

Du kan när som helst ta bort cookies på din dator.

Vilka cookies används på vår hemsida

För att bestämma vem som besöker våra webbplatser använder vi cookies för att leda demografisk och användarrelaterad statistik. På det sättet kommer vi att kunna anpassa innehåll och navigering för att passa användarnas besökarmönster.

Statistik

Hasseltornet använder analytiska verktyg från bland annat Google Analytics för att sammanställa statistik över användarnas trafik på våra domäner som hasseltornet.se. Google Analytics och andra behandlar informationen på uppdrag av Hasseltornet AB, och de avslöjar inte information om dig och ditt användande till tredje part. Alla data är anonyma och kan inte länkas till en enda användare.

Om du vill avstå från cookies specifikt från Google Analytics kan du göra det här:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar kring vår behandling av personuppgifter. Kontakta oss gärna på info@hasseltornet.se

Med vänliga hälsningar Hasseltornet AB

Pinterest