search copy Sök

FAQ

Här får du svar på de vanligaste frågorna

Kan man lägga till eller ta bort loft?

Det går men måste bedömas från modell till modell pga. att konstruktionen påverkas.

Hälsa & Miljö

Kan man få era hus helt ekologiska?

Det går bra att anpassa huset till att bli helt ekologiskt.

Vi har barn som är allergiska och har hört att era hus är lämpliga mot allergi. Stämmer det?

Det stämmer, timmerväggarna är som sagt inte bara eleganta. en annan positiv effekt med timret är förmågan att binda skadliga partiklar i inomhusluften så som damm och mögel. Timrets andningsförmåga håller även luftfuktigheten på en optimal nivå mellan 30-55%. Och materialet är 100% ekologiskt, varför husen passar extra bra för allergiker och astmatiker. Det går att läsa mer om detta under Hälsosamt boende.

Vi har hört att era hus är mer hälsosamma än andra hus. På vilket sätt då?

Hus av massivt timmer har förvånansvärt många  fördelar för hälsan. Trä är ett levande material som andas helt naturligt. Byggnaderna har alltid mellan 30-55 % luftfuktighet inomhus, vilket innebär att de är väldigt bra för dem som är allergiska. Husen är varma och täta men har ändå en mycket god andningsförmåga. Inomhusmiljön har i studier visat sig inte bara vara lugnande för oss människor utan också bra för blodtrycket. Mer finns att läsa om detta under Hälsosamt boende.

Husförändringar

Kan man förändra storlek på era hus?

Det går alldeles utmärkt.

Kan man flytta fönster och dörrar?

Det går bra.

Kan man förändra planlösning?

Inga problem.

Kan man spegelvända huset?

Går fint.

Kan man förändra takvinkel?

Inga problem att ändra takvinkel. Att tänka på är att förändring av takvinkel kan påverka valet av ytskikt (takmaterial) om taklutning blir för låg.

Kan man göra huset högre?

Huset går bra att göra högre på alla plan.

Kan man flytta, ändra eller lägga till mer innervägg?

Går alldeles utmärkt att justera innerväggar både på höjd, och längd eller lägga till fler innerväggar.

Kan man välja själv vilket köksmärke man vill ha?

Vi kan erbjuda de flesta köksmärken där också priset kan variera mycket.

Kan man välja annat badrum än Hafa?

Vi kan erbjuda flera andra badrumsleverantörer ex. Dansani, Björbo, Noro med flera se vår leveransbeskrivning på vilka leverantörer som ni kan välja mellan.

Kan man lägga till eller ta bort loft?

Det går men måste bedömas från modell till modell pga. att konstruktionen påverkas.

Kan man få trapp i olika färger eller material?

Går fint.

Kan man få huset anpassat eller fås med torvtak alternativt sedumtak?

Vi kan anpassa taket för torv eller sedumtak, och går också att få som tillval i leveransen.

Vad kostar det att designa om era hus?

Mindre justeringar utifrån våra standardmodeller kostar inget att designa om mer än att priset förändras pga. att husleveransen förändras. Om man vill ha större förändringar som kräver en arkitekt så kan våra arkitekter ta fram ett kostnadsförslag.

Kan man komma med egen ritning eller design?

Går alldeles utmärkt.

Kan man göra ändringar efter man satt huset i beställning?

Man kan göra ändringar upp till någon vecka efter man satt huset i produktion men då tillkommer en kostnad beroende på vilken justering man vill göra.

Kan man få fler sovrum?

Inga problem.

Kan man bestämma planlösning helt själv?

Går fint men man måste ta viss hänsyn till de regler som gäller för permanenthus som exempelvis tillgänglighetskrav med mera.

Kan man välja mellan stål eller Leca-skorsten?

Går fint.

Kan man anpassa bygghöjden?

Bygghöjden går fint att justera.

Kan man välja egen inredning till era hus?

Helt fritt val.

Kan man byta ut takmaterialet mot något annat eller välja fritt?

Går fint att välja fritt.

Levererar ni också all typ av belysning?

Vi kan leverera all typ av belysning men bör även diskuteras med den som ska utföra all el på ert hus.

Kan man göra en tillbyggnad på era hus?

Hej, bra fråga! Det korta svaret är ja. Beroende på hur ni tänker, men bra att känna till så finns det under Attefall reglerna något som heter Attefallstillbyggnad, vilket betyder att fastän det är prickad mark och att jag inte får bygga mer på min tomt så kan jag nyttja denna regel på 15m2. Med andra ord om jag ska bygga nytt hus där max byggyta är 200m2 så kan jag ha ett hus med garage på 200m2 + även rita in ytterligare 15m2 för en Attefallstillbyggnad. I grunden så gäller samma krav som gäller för en Attefallsbyggnad på 25 eller 30m2. Om man ska göra en tillbyggnad som inte ryms inom Attefallstillbyggnad eller att man redan nyttjat denna så måste man söka bygglov för en tillbyggnad.  

Leveransinnehåll

Går det att få huset färdigmålat?

Det går inte och det beror på produktionsorsaker. Huset måste målas på plats alternativt att man målar stockarna innan montage.

Går det att få huset med källare?

Källare går fint att addera till alla våra husmodeller.

Kan man välja själv vilket köksmärke man vill ha?

Vi kan erbjuda de flesta köksmärken där också priset kan variera mycket.

Kan man välja annat badrum än Hafa?

Vi kan erbjuda flera andra badrumsleverantörer ex. Dansani, Björbo, Noro med flera se vår leveransbeskrivning på vilka leverantörer som ni kan välja mellan.

Kan man få huset anpassat eller fås med torvtak alternativt sedumtak?

Vi kan anpassa taket för torv eller sedumtak, och går också att få som tillval i leveransen.

Går det att få huset med golvvärme?

Inga problem.

Vilka egna val kan man göra på era hus?

Man kan ändra designen, storleken, höjd, takvinkel, flytta fönster/dörrar, förändra planlösning utöver själva huset så kan man förändra ytskikt som golv, kakel, takmaterial men även inredning till ex. badrum och kök.

Kan man få garage till huset?

Går fint.

Kan man välja bort fönster, dörrar eller annat från själva leveransen vid beställning?

Det går bra.

Måste man ha massiv stock eller panel på alla väggar eller kan man ha exempel gips?

Vid val av massiv stock i yttervägg så kan man ändå göra tillval av en 45 reglad innervägg som man montera osb/spån/gips på som exempel om det är en reglad vägg i övrigt som standard i leveransen så kan man välja fritt på vilket väggmaterial man vill ha ex. från Baseco, Södra eller något annat.

Kan man välja mellan stål eller Leca-skorsten?

Går fint.

Kan man få era hus med Leca, betong eller annat väggmaterial?

Det går bra.

Kan man välja glasräcken eller andra räcken till altanen?

Det är inga problem. Vi kan erbjuda både glas och andra material eller om man vill ha hissbara glasräcken (citilä) som har blivit mycket populärt.

Kan man välja rillad eller värmebehandlad trall till altanen?

Inga problem.

Kan man välja egen inredning till era hus?

Helt fritt val.

Övriga frågor

Kan man montera huset själv?

Man kan montera huset själv om man är någorlunda händig och noggrant följer montageanvisningarna men när det gäller EL, vatten och avlopp samt våtrum ska det utföras av behöriga yrkespersoner.

Kan man få huset endast stomrest ?

Det går alldeles utmärkt att få huset stomrest och sen ta över själv om man vill.

Kan man få huset nyckelfärdigt?

Det går bra att få huset nästintill nyckelfärdigt.

Gör ni även grundarbeten?

Våra certifierade byggfirmor gör även grundarbeten.

Kan man få huset som en totalentreprenad?

Går fint.

Får man hjälp eller vägledning om man bygger huset själv?

Det får man!

Får man grundritningar från er?

Grundritningar kommer från oss med mått och laster, det man måste komplettera upp med är konstruktionen för grunden där oftast byggfirman eller den firma som ska göra grunden avgör vilken konstruktion man måste ha på sin grund.

Vilka anvisningar kommer med huset?

Det kommer en byggpärm med alla våra leveranser som innehåller ritningar, packlistor, montageanvisningar, detaljritningar, konstruktionsritningar för taket samt underhåll.

Vad blir prisskillnaden med ert hus mot andra hus?

Det är svårt att säga, men generellt så ligger vi det övre prisskiktet så vi är inte billigast.

Vad är fördelarna med att köpa era hus?

Det är inte helt lätt att svara på men många ser fördelarna med att våra hus är ekologiska och hälsosamma. En del köper våra hus som en ren investering andra för att de önskar ett hus som inte alla har. Även vår design & arkitektur kan vara avgörande, utöver dessa anledningar så finns det de som köper våra hus helt enkelt för att de är jordbävningssäkra. Så svaren är många.

Vilken dokumentation kommer med era hus?

Det kommer en byggpärm med alla våra leveranser som innehåller ritningar, packlistor, montageanvisningar, detaljritningar, konstruktionsritningar för taket samt underhåll.

Gör ni energiberäkningar?

Vi gör inga energiberäkningar för kunds räkning utan hänvisar till externa som utför dessa tjänster och anledning är för att det inte ska uppstå jävsituation.

Är era montörer certifierade och vilket ansvar tar ni för om det blir problem vid montaget?

Vi har flera certifierade firmor rikstäckande över Sverige men tyvärr kan vi inte ta något ansvar för dessa i deras yrkesutförande genom att dessa byggfirmor är egna med yrkesfolk som kommer och går. Vad vi har säkerställt är att de har genomgått dels en teoretisk utbildning på djupet för våra produkter och vilka krav vi ställer på montaget men även en praktisk 5 dagars utbildning på riktiga projekt där de är med från starten. Med det sagt så är vi självklart behjälpliga om det uppstår problem med både förmedling och att försöka hitta bra lösningar framåt . Om det framkommer mildare klagomål så tar vi det alltid med ägarna till firman för att situationer inte ska upprepas, vid större och allvarligare klagomål så utesluter vi dom från oss.

Kan man beställa planering av tomten från er?

Det kan man göra, Vi har flera duktiga personer som kan ta fram förslag för er tomt.

Vad ska man tänka på inför ett köp av ett hus?

Först och främst bör man se över vilken budget man har för sitt husbygge men även göra en kostnadsfördelning på hur hela summan ska fördelas mellan tomt, markarbeten, dokumentation/bygglov, inblandade personer som ex. KA, arkitekt, byggherre samt övriga kostnader som själva huset med allt dess innehåll och eventuell tomtplanering därefter försöka hitta sin tomt eftersom den är väldigt avgörande för hur huset ska och kan se ut. När detta är på plats så bör man ta kontakt med minst 3 olika husleverantörer som man känner är i linje med vad man önskar och vill ha. Detta i grova drag.

Kan man få hjälp av era arkitekter för att designa sitt hus?

Det går fint.

Kan ni hjälpa till med bygglovet?

Det kan vi göra.

När huset ska levereras, kan man då få paketen i specifika vikter så man kan frakta vidare med helikopter, båt, skoter eller annat med begränsad viktbelastning?

Att få paketen vikt anpassade går alldeles utmärkt.

Går det att få huset levererat utomlands?

Det går bra.

Klarar era hus kustklimat?

Inga problem.

Hur ser beställning och betalningsprocessen ut?

Vid beställning inbetalas 25 000 kr för framtagning av det vi kallar kontrollmåttritning där vi ritar upp huset så som ni vill ha. Dessa ritningar som skickas till er inom ca. 2-3 veckor kan användas för bygglovet och som underlag till andra yrkesgrupper för beräkning av ex. el och VVS. I denna del av processen kan man göra kostnadsfria justeringar på huset om man exempelvis måste justera något för bygglovet. Därefter när ni godkänt kontrollmåttritningar tas grundritningar fram inom ca. 1-2 veckor och steg 2 i inbetalningsprocessen på 40 % inbetalas för att sätta huset i produktion. Efter den tidpunkten kan man fortfarande göra justeringar på huset men till en tilläggskostnad. Det är också nu och någon vecka framåt som man inkommer med en plan för var man eventuellt vill ha förborrade elhål. Lämpligtvis så påbörjas nu genomgång av vilka tillval man vill ha till sitt hus som ex. inredning eller ytskikt. Huset levereras efter ca. 8-10 veckor från bekräftad inbetalning av 40 % eller alternativt vid senare tidpunkt om så önskas. Slutbetalning 2 veckor efter leverans.

Hjälper ni till med banklån?

I nuläget har vi svårt att hjälpa till med banklån eftersom man oftast har någon egen bank lokalt.

Hur lång leveranstid har ni?

Cirka 13 veckor.

Hur lång tid tar det för att få huset vädertätt?

Cirka två veckor.

Kan man få huset levererat till en ö?

Inga problem.

Hur lång tid från beställning till att huset är inflyttningsklart?

Svårt att svara på eftersom alla projekt har sina egna utmaningar med tillgänglighet, markförhållande, arkitektur, tid på året för uppstart, väderförhållande osv. Men om man har relativt optimala förhållande och ett inte så komplicerat hus kan det vara inflyttningsklart inom cirka 7 månader från lagd order.

Kan man få hjälp med dokumentation till bygglovet som t ex. servitut, situationsplan eller markhöjder?

Vi har duktigt folk som kan hjälpa till med dessa saker.

Är era hus lämpliga i torra klimat?

Våra hus går utmärkt till torra klimat.

Kan ni leverera skolor eller dagisbyggnader?

Skola eller dagis går utmärkt att få från oss där vi menar att vår konstruktion passar alldeles utmärkt som barnens arbetsplats och miljö. Ta gärna kontakt så bokar vi upp ett möte och kan diskutera vidare vilka planer ni har. Önskar ni se någon befintlig skola eller dagis så kan vi även ordna besök för det.

Kan ni leverera parhus?

Parhus har blivit väldigt populärt och går fint att få. Vi levererar löpande parhus där flertalet just nu finns i Åre. De flesta av våra modeller går enkelt att göra om till ett duplexhus eller till två eller flerfamiljshus. Ni kan även komma med egna idéer eller ritningar så kan vi tillsammans skapa ert unika parhus.

Kan ni leverera hyreshus?

Hyreshus går fint att få men det finns vissa begränsningar på höga hyreshus, men bortsett från det inga problem, ta kontakt med oss så diskuterar vi igenom vilka planer ni har.

Kan ni leverera hotellbyggnad?

Hotellbyggnader går fint att beställa där vår konstruktion har många fördelar mot andra material. Vi har bland annat ett hotell i Arvidsjaur för visning om så önskas. Bara ta kontakt så berättar vi mer och diskuterar gärna vidare om era hotellplaner.

Jobbar ni ihop med andra arkitekter också om man har en egen arkitekt?

Samarbete med andra arkitekter sker löpande och är snarare en rutin idag, så inga problem.

Sitter ni med på byggmöten vid större byggen som hotell, hyreshus eller andra större projekt?

Vi sitter som regel alltid med på alla större projekt och är starkt involverade i projektets alla delar.

Kan ni ta på er att leda större projekt?

Vi kan ta på oss sådana uppdrag, ta kontakt så diskuterar vi mer om ditt projekt.

Vi har funderingar på att sätta upp ett café. Har ni något sådant att erbjuda?

Vi kan absolut erbjuda spännande lösningar för både Café eller restaurang, ta kontakt så bokar vi ett möte för att diskutera vidare.

Hur behandlar ni personuppgifter?

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. I syftet med GDPR är att säkerställa skyddet för fysiska personers personuppgifter. Fysiska personer ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett enda regelverk när de bedriver verksamhet i flera EU-länder. Enligt förordningen är personuppgifter all information om en identifierbar person.   Förordningen skiljer mellan allmänna personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter behandlas aldrig av Hasseltornet. Däremot kan vi registrera följande allmänna personuppgifter om dig och eventuellt dina medarbetare i våra register.  
  • Namn
  • Adress

  • Telefon

  • Personnummer

  • E-postadress

  Informationen behandlar vi konfidentiellt och används endast i samband med försäljning och leveranser av material och eventuellt tjänster.   För mer information hänvisar vi till vår "personuppgiftspolicy" gällande våra riktlinjer för behandling av personuppgifter. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar kring vår behandling av personuppgifter. Kontakta oss gärna på info@hasseltornet.se   Med vänliga hälsningar Hasseltornet AB

Pris & Leveransvillkor

Hur ser beställning och betalningsprocessen ut?

Vid beställning inbetalas 25 000 kr för framtagning av det vi kallar kontrollmåttritning där vi ritar upp huset så som ni vill ha. Dessa ritningar som skickas till er inom ca. 2-3 veckor kan användas för bygglovet och som underlag till andra yrkesgrupper för beräkning av ex. el och VVS. I denna del av processen kan man göra kostnadsfria justeringar på huset om man exempelvis måste justera något för bygglovet. Därefter när ni godkänt kontrollmåttritningar tas grundritningar fram inom ca. 1-2 veckor och steg 2 i inbetalningsprocessen på 40 % inbetalas för att sätta huset i produktion. Efter den tidpunkten kan man fortfarande göra justeringar på huset men till en tilläggskostnad. Det är också nu och någon vecka framåt som man inkommer med en plan för var man eventuellt vill ha förborrade elhål. Lämpligtvis så påbörjas nu genomgång av vilka tillval man vill ha till sitt hus som ex. inredning eller ytskikt. Huset levereras efter ca. 8-10 veckor från bekräftad inbetalning av 40 % eller alternativt vid senare tidpunkt om så önskas. Slutbetalning 2 veckor efter leverans.

Hjälper ni till med banklån?

I nuläget har vi svårt att hjälpa till med banklån eftersom man oftast har någon egen bank lokalt.

Hur lång leveranstid har ni?

Cirka 13 veckor.

Tekniska frågor

Hur klarar era hus dagen U-värden?

Våra hus klarar dagens energikrav mycket bra. Man kan antingen välja massiv stock från 200 mm tjock och uppåt eller så kan man ta en tunnare stock och komplettera upp med tilläggsisolering.

Hur klarar era hus brand?

Ett massivt trähus klarar egentligen brand bättre än traditionella trähus. För att ge lite exempel så klarar vår stock på 134 mm EI60 och 200 mm som vi har till bostadshus klarar EI90, vilket är mycket högt.

Fungerar era hus i suterräng, starkt sluttande mark?

Alla våra hus går att anpassa till suterräng, och man kan även lägga till en källare. Begränsningen ligger i att man kan inte ha stockvägg hela vägen ner utan vill man binda ihop källare med övre plan så kan man lägga till fuskpanel på delar av källarväggen vilket kan bli riktigt snyggt speciellt om man kombinerar med någon form av fasadsten.

Hur är isolervärdet i era hus?

Vi klarar dagens isolerkrav utmärkt.

Går det att få huset som ett smarthus?

Det går fint att få huset som ett Smart House, ett så kallat intelligent hus.

Går det att få dold eldragning?

Går utmärkt, vi förborrar alla elhål direkt i produktionen efter en önskad beskrivning.

Vilken ventilation rekommenderas?

Val av ventilation är oftast en dialog med den som gör energiberäkningen så att den anpassas till det uppvärmningssystem man önskar.

Vilken uppvärmning rekommenderas?

Val av uppvärmningssystem är oftast en dialog med den som gör energiberäkningen och vilka önskemål man själv har.

Vilken typ av grund rekommenderas?

Alla typer av grund går att använda till våra hus som exempelvis gjuten platta, plintgrund, krypgrund eller till och med på en befintlig källargrund. Valet av grund är många gånger mer en fråga om vilka förutsättningar tomten har, som tillgänglighet, markförhållande mm och inte så mycket en prisfråga. Prisskillnaden är i slutändan marginell när man för ihop alla kostnader som arbete och material.

Kan man ha plintgrund eller krypgrund?

Går alldeles utmärkt.

Vad krävs för underhåll på huset?

Utöver det vanliga underhållet som de flesta hus har så ska man justera justerbultarna de första åren vilket är en lätt procedur där även anvisningar följer med för detta alternativt att man köper den tjänsten.

Vilka regler gäller för Attefallshus?

Jag kan här beskriva några av Attefall Hus reglerna.  Max nockhöjd 4 m, max byggyta för huset är 30 m2, närmast 4,5 m från tomtgräns och kan byggas i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Beräkning av taknockshöjden på ett attefallshus, räknas från markens medelnivå invid byggnaden till taknocken (högsta punkten av taket). Om byggnaden är placerad mindre än sex meter från allmän plats ska beräkningen utgå från den allmänna platsens medelnivå invid tomten om det inte finns särskilda skäl. Attefall husen kan byggas som gäststuga, ateljé, förråd mm. men även uppföras som bostadshus med kök, badrum och åretruntstandard men då faller Attefall huset under Boverkets regler för bostadshus med tillgänglighetskrav mm. Ta kontakt så kan vi mer detaljerat beskriva reglerna för ert hus. Gå även in under "Attefall Hus" och läs om vilka regler som gäller.

Kan man få KA (kontrollansvarig) från er?

Vi kan inte erbjuda en KA och anledning är att den personen måste vara extern för att det inte ska uppstå jävsituation.

Vad har ni för isolering i era väggar?

Om du menar yttervägg vid val av tunnare stock med tilläggsisolering så kan man välja antingen Ekofiber eller Isover (glasull) om du menar innerväg så är det detsamma i valen.

Vad är det för U-värde på era fönster?

Standard är U-värde mellan 1.1 - 1.2 beroende på om det är fasta fönster eller öppningsbara fönster men självklart kan man få lägre U-värde på sina fönster mot ett tillägg.

Vilken ytbehandling rekommenderas till era hus?

Genom att det är lamelltimmer från senvuxen fura så kan man antingen ha det naturligt som det är och bara låta det gråna naturligt, man kan även  påföra lut om man vill behålla det trävita utseendet. Annars kan man använda följande förslag; Falufärg, bets, lackbets, tjärvitriol, eller vanlig järnvitriol. Det man ska undvika är ren olja genom att stocken har så hög harts vilket gör att oljan endast lägger sig som ett lock på ytan. Att tänka på är om man har stockpanel i gavelspetsen så rekommenderas någon form av skyddande färgbehandling ex. Falufärg, lackbets mm.

Anpassar ni era hus så att de klarar lokala snölaster?

Absolut.

Hjälper ni till att checka vilka regler som gäller på min byggplats?

Vi kan hjälpa till med dessa checkar.

Klarar era hus jordbävningar eller starka stormar?

Våra hus är erkänt bra för hårda klimat som just jordbävningar eller starka stormar.

Hur ser reglerna ut för en Friggebod

Hejsan, Det finns inte så många regler men kortfattat så gäller dessa. Måste finnas en befintlig huvudbyggnad, fristående, Max 15m2, 3m i nockhöjd och 4,5m till tomtgräns utan granngodkännande. Övrigt så gäller strandskyddsdispens, går bra på prickad mark och får ej användas till bostad. Vid osäkerhet ta kontakt med den lokala byggnadsnämnden.  

Hej, vet ni vad som gäller för altanbygge?

Kortfattat så gäller detta för bygglovsbefriande altan. Befintlig huvudbyggnad, max 1,8m höjd från mark, minst 4,5m från tomtgräns utan granngodkännande och inom 3,6meter från huset. Vid osäkerhet eller om ni ska bygga en altan som inte faller inom dessa ramar, ta kontakt med den lokala byggnadsnämnden.

Vilka regler gäller för skärmtak?

Bygglovsbefriat Skärmtak kan uppföras om följande regler uppfylls. Max 15m2, fästas i en byggnad ex. friggebod, Attefall, bostad mm, 4,5 m från tomtgräns utan granngodkännande samt måste vara över uteplats, altan eller liknande. Vid avvik på dessa regler eller osäkerhet ta kontakt med den lokala byggnadsnämnden.

Känner ni till vad som gäller om man vill montera solfångare på huset, behövs bygglov ?

Hej, Solfångare är lite speciellt så rådet är att ta kontakt med byggnadsnämnden för säkerhets skull. Det man kan säga är att om det är utanpåliggande montage, ej kulturvärdefullt område, följer byggnadens form + husets totala utseendet inte påverkas markant och att detaljplan ej kräver bygglov så är det troliga svaret att man inte behöver bygglov. Det finns ett domstolsbeslut gällande Friggebod som kan vara vägledande där man beslutade att det inte behövs bygglov. Hoppas svaret var till någon hjälp.

Vilka regler gäller om jag vill sätta upp en mur eller ett plank?

Hej, Bara för att klargöra så finns det ingen definition på vad som menas med mur eller plank i PBL, men om vi håller oss till att ni vill sätta upp en mur eller ett plank för att avskärma er tomt mot andra tomter utan bygglovsplikt. Det måste uppföras utanför detaljplan, finnas befintlig bostad, 4,5m från tomtgräns utan granngodkännande, och att detaljplan ej kräver bygglov. Det vanliga är att det bygglovspliktigt så mitt råd om ni ska bygga nytt är att ta med mur, plank eller liknande i bygglovsansökan från start.

Kan man göra en tillbyggnad på era hus?

Hej, bra fråga! Det korta svaret är ja. Beroende på hur ni tänker, men bra att känna till så finns det under Attefall reglerna något som heter Attefallstillbyggnad, vilket betyder att fastän det är prickad mark och att jag inte får bygga mer på min tomt så kan jag nyttja denna regel på 15m2. Med andra ord om jag ska bygga nytt hus där max byggyta är 200m2 så kan jag ha ett hus med garage på 200m2 + även rita in ytterligare 15m2 för en Attefallstillbyggnad. I grunden så gäller samma krav som gäller för en Attefallsbyggnad på 25 eller 30m2. Om man ska göra en tillbyggnad som inte ryms inom Attefallstillbyggnad eller att man redan nyttjat denna så måste man söka bygglov för en tillbyggnad.  
Pinterest