search copy Sök

Bräck Studio

BRÄCK STUDIO

Vi skapar arkitektur och design i den lilla skalan, med såväl privata, kommersiella som offentliga uppdrag. Med stort engagemang och hög kreativ nivå genomförs projekt inom nybyggnation, ombyggnation inredning och visuell kommunikation.

Vi erbjuder tjänster inom alla byggskeden:

allt från snabba skisser, lov- och bygghandlingar till inredningshjälp. Vi ritar gärna detaljer på fast inredning och tar hänsyn till varje projekts unika inneboende möjligheter.

Vi som jobbar på BRÄCK brinner för att skapa ärlig arkitektur med god estetisk gestaltning som tar hänsyn till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vi inspirerar och uppmuntrar därför alla våra beställare till innovativa lösningar som är hållbara ur ett miljöperspektiv.

Vi erbjuder följande tjänster:

3D-rendering, Arkitektritad design, Arkitektritningar, Bygga till fler rum, Byggnadsskisser, Design av matsal, Design av trappa, Design av trädäck, Hemrenovering, Hållbar design, Köksdesign, Köksrenovering, Nybyggnation, Planlösning, Planritningar, Poolhus, Rumsplanering, Specialbeställt hem, Specialbyggd bastu, Tillbyggnad för modulhem, Utbyggnad av hemmet, Vardagsrumsdesign, butiksinredning.

Länk till vår hemsida – Bräck Studio

Professional Information
Arkitekt SAR/MSA

Category
Architects and Building Designers

Se ”Bräck Studio´s” Hus

Pinterest